Tượng Gỗ Quan Công Trấn Ải

4.000.000

Chất liệu : Gỗ Hương – Sơn Giả Cổ

Kích thước : 50x20x13

Mã: N/A Danh mục:

Chia sẻ: